tysdag 4. juli

Kvar?

17:30-18:00: Innkvartering

Ved resepsjonen

18:00-19:00: Velkommen/pizza

Matsalen

19:00-21:00: Sosiale aktivitetar og dans

Gymssalen

22:00: Stille på internatbygget, leggetid kl. 22:30

Internatbygget

 

 

onsdag 5. juli

 

08:30: Vekking

 

09:00-10:00: Frukost

Matsalen

10:00-10:15: Morgonmøte

Ny-stova

10:15-12:15: Kurs

Alle rom (følg instruktørane)

12:15-13:00: Fellesaktivitet

Gymssalen

13:00-14.00: Lunsj

Matsalen

14:00-15:30: Kurs

Alle rom (følg instruktørane)

15:30-17:00: Fellesaktivitet

Gymssalen

17:00-18:30: Middag

Matsalen

18:30-19:00: Fritid/eigenøving

 

19:00-20:30: Valfag

Alle rom (følg instruktørane)

20:30-21:00: Fritid

 

21:00-22:00: Kveldsmat

Matsalen

22:00: Stille på internatbygget, leggetid kl. 22:30

Internatbygget

 

 

torsdag 6. juli

 

08:30: Vekking

 

09:00-10:00: Frukost

Matsalen

10:00-10:15: Morgonmøte

Ny-stova

10:15-12:15: Kurs

Alle rom (følg instruktørane)

12:15-13:00: Fellesaktivitet

Gymssalen

13:00-14.00: Lunsj

Matsalen

14:00-15:30: Kurs

Alle rom (følg instruktørane)

15:30-17:00: Fellesaktivitet

Gymssalen

17:00-18:30: Middag

Matsalen

18:30-19:00: Fritid/eigenøving

 

19:00-20:00: Infomøte, så går vi bort til Førdehuset

Oppmøte ny-stova

20:00-21:30: Åpningskonsert i Førdehuset

Førdehuset

21:30-22:30: Dans på Førdehuset

Førdehuset

22:00: Stille på internatbygget, leggetid kl. 23:00

 

 

 

fredag 7. juli

 

08:30: Vekking

 

09:00-10:00: Frukost

 

10:00-10:15: Morgonmøte

Ny-stova

10:15-11:00: Skifte til konsertkle/pakking/utsjekking

Internatbygget

11:00-12:45: Kurs/førebuing til konsert

Alle rom (følg instruktørane)

12:45-13:30: Lunsj

Matsalen

13:30-14:30: Hentekonsert

Gymssalen