Notehefter og CDar til sals

 

Notehefter:

 

Moses, Petter og Adolf Paulen - "Slåttar frå Jølster", Arrangert for 2 feler av Sven Nyhus kr 199,-

 

"Skumringstimen - vokal folkemusikk frå Sogn og Fjordane" (lenkje til lydfiler følger med) kr 250,- 

 

Eimhjellen, Einar: "Slåttar og spelemenn i gamle Naustdal" kr 150,-

 

Hjellbakk, Lars: "17 slåttar" /Arr. for 2 feler) kr 150,-

 

Myklebusthefter:

 

Myklebust, Rolf: "Slåttar i Nordfjordtradisjon 1" kr 160,-

Myklebust, Rolf: "Slåttar i Nordfjordtradisjon 2" kr 160

Myklebust, Rolf: "Slåttar i Nordfjordtradisjon 3" kr 160,-

Myklebust, Rolf: "Slåttar i Nordfjordtradisjon 4" kr 160,-

Myklebust, Rolf: "Slåttar i Nordfjordtradisjon 5" kr 160,-

Myklebust, Rolf: "Slåttar i Nordfjordtradisjon 6" kr 160,-

 

CDar:

 

Naustedalen Spelemannslag, "Dans i Fosshalla" kr. 150,-

 

Einar Eimhjellens Gammaldansorkester, "Jenta va' mi, se' du" kr. 150,-

 

Sigurd Eldegard, "Hardingfele" kr. 150,-

 

Sigmund Eikås, "På hogg og belegg" kr. 150,-

 

Spelemannslaget Fjelljom, Håvard Svendsrud, Arne Sølvberg, Åsmund Arnesen Farstad, "Storreinlendaren og slåttar av og etter P.M. Bolstad" kr. 200,-