KAPPLEIKEN ER AVLYST GRUNNA CORONA-SMITTEFARE

 

Påmelding til Sogn og Fjordane-kappleiken 2020

Påmelding på nett:  http://tevling.folkorg.no/ .

Deltakaravgift betalast samtidig.  Har du vanskar med påmeldinga så kontakt Olav Vårdal på tlf.: 958 80 931 eller e-post:  olav.vaardal@gmail.com .         

Gjester er hjarteleg velkomne til å delta. Vi legg opp til at dei deltek i dei vanlege klassane.

Hugs påmeldingsfristen: 20.3.2020.

Smørbukk-kappleiken for dei yngste utøvarane er lagt inn som ein del av programmet 28. mars 2020 kl. 13.00. Vi ber om førehandspåmelding til Liv Ulvik:  liv@folkemusikklaget.no / tlf.: 95839015  Registrering /etterpåmelding fram til kl. 12.00 same dag (møt i god tid!)

 

Deltakaravgift 

Ein sats for første gong deltakarnamnet vert påmeldt og ein redusert sats for kvar tilleggspåmelding for same namnet.  Det er same satsane om ein deltek i solo, par eller lag.

  • Senior (sr.):          Kr 200,- for første.             Kr 100,- for kvar ekstra påmelding.
  • Junior (jr.):           Kr 100,-      «                      Kr   50,-                     «

Billettprisar

Alle opp til 10. klasse:                                            Gratis

Fredag med konsert og dans:                                Kr  200,-

Laurdag på dagtid:                                                 Kr  100,-

Laurdag kveld:                                                       Kr  200,-

Gjennomgangsbillett (dekker alt):                         Kr  400.-

 

NB!  Under kappleiken legg vi opp til at all betaling (avgift, mat m.m.) skjer enten kontant eller med vipps.

 

Overnatting

  • Hotellkapasiteten i Dale er relativ avgrensa og alt her er reservert av kappleiksarrangøren
  • UWC Connect, N-6968 Flekke

e-post: connect@uwcrcn.no        tel.: 57 73 70 21

Enkeltrom:            kr 600,-

Dobbeltrom:          kr 950,-

Familierom (inntil 4 stk. på rommet):  kr 1250,- (kr 250,- pr. person utover 4 personar).  Har rom som tek inntil 8 personar.

                  Måltid: 

  • Frukost kr 100,-  (kl. 08.00-09.00)
  • Lunsj     kr 125,-  (kl. 11.00-13.00)
  • Middag kr 150,-  (kl. 17.30-19.00)

NB! Tinging av rom og mat må vere gjort innan 1. mars 2020

UWC Connect ligg på Hauglandsenteret i Flekke – vel 1 mil frå Dale

  • Askvoll Fjordhotell (booking på nett)

Askvoll Fjordhotell ligg 22 km vest for Dale på nordsida av fjorden

  • Privat innkvartering

Dersom det viser seg at det i tillegg er trong for fleire overnattingsplassar vert det lagt til rette for privat innkvartering. (Kontakt: Aina Kostøl: ainamarie66@gmail.com / tlf.: 90014844)

 

Kontaktpersonar for Sogn og Fjordane-kappleiken 2020:

Peter Kåre Igelkjøn:  Leiar i Dalsfjorden spelemannslag:  Tlf.:977 51 063, e-post: peterkareigelkjon@yahoo.no

Knut David Hustveit: For kappleiksnemnda: Tlf.: 915 72 217, e-post: khustveit@gmail.com