Søknadsinfo

Dette skal vere med i søknaden:

- Arrangør

- Søkesum

- Budsjett

- Kontonummer

- Info om arrangementet (svar på så mange de kan svare på)

- Kor mange skal vere med? Kva aldersgruppe?

- Kvar? Når?

- Korleis vert arrangementet vert gjennomført?

- Kven er evt. instruktørar?