Vestlandskappleiken 2019   Operahuset – Eid     

 

Førebels program

Fredag 18.10:

1700:   Kappleikskontoret opnar for billettsal og registrering.

1900:   Konsert Britt Pernille Frøholm

2015:  Opning

 Tevling i runddans:

·       Solo fele/hardingfele jr/sr

·       Solo durspel jr/sr

·       Solo andre instrument jr/sr,

·       Lagspel trekkspel/durspel

·       Gruppespel runddans (gammaldansgrupper)

·      Pardans runddans (4 dansar for senior og berre reinlendar for junior)

·       Lagdans runddans (1 dans valfritt) 

·       Finale pardans runddans.

Alle speltevlingane går til dansande publikum.

01.00:   Premieutdeling og deretter slutt for kvelden

 

Laurdag 19.10

0900:   Kappleikskontoret opnar for billettsal og registrering 

10.30:  dans/spel for born og hamborgar for vaksne

1300:   Spel fele/hardingfele C og B

            Dans C og B    

1500:  Lagspel fele/hardingfele med dansande publikum

1600:  

·      Samspel junior

·      Vokal C, B, D og A

·      Eldre folkemusikkinstrument

·      Durspel bygdedans solo

·      Open klasse

·      Dans D og A

·       Lagdans bygdedans jr./sr.

·       Spel fele/hardingfele D og A

1900:   Lagspel runddans. Dansande publikum. Kvart lag spelar 4 slåttar, og 2 av desse er teljande. Ein bygdedans eller helst to vert organisert mellom kvart lag.

 

  • Utdeling av Audhild Flaktveit Moxnes sin Minnepris 2019 etter tevlingane.

 

01.00:   Premieutdeling og avslutning.

 

NB! Tidspunkt kan verte endra når vi ser påmeldingane.