Kjære deltakar og instruktør i sjokoladekappleiken!


I år vert det òg endringar i avviklinga av sjokoladekappleiken. Grunna avgrensa tid, ynskjer vi at dei som kan speler saman i grupper. På denne måten får flest mogleg delta.
Sjokoladekappleiken er for dei under 12 år, og de kan delta i spel, song og dans.

Kontakt oss på: maritk93@hotmail.com

 

Stad: Fensal, Kong Oscars gate 15, Bergen