Leiar: Oddbjørg Ese 

Leiar Jostedal spel- og dansarlag: Audhild Molland

Økonomi: Arnfinn Gjerde

Premiar: Johannes Kjos 

Marknadsføring, sponsorkontakt: Tormod Øvrebø 

Teknisk: Nils Joar Ormberg og Kjell Einar Ormberg 

Tevling: Arve Bjørn Røneid 

Overnatting: Laila Gjerde