Påmelding på nett: http://tevling.folkorg.no/login/. Deltakaravgifta betalast der samtidig. Skulle nokon få vanskar med den elektroniske påmeldinga, så ta kontakt med tevlingssjef Antonia Karete H Kongsvik på tlf 90999988 eller epost antonia.karete.haugen.kongsvik@mrfylke.no

Deltakarar utanom Sogn og Fjordane er og hjarteleg velkomne til å delta. På premielista vert dei skilde ut i gjesteklassar.

Påmeldingsfrist 20. mars.

Deltakaravgift:
Vi nyttar det nye systemet der det er ein sats for fyrste gong namnet vert påmeldt, og ein redusert sats for kvar ekstra påmelding av same personen. For senior er satsane 200,-/100,- og for junior 100,-/50,-. Det er same satsane om ein deltek i solo, par eller lag.

Spørsmål om kappleiken elles kan rettast til leiar for hovudnemnda, Arne M. Sølvberg, tlf 48151317 eller epost arnsoelv@frisurf.no

Billettprisar:
Born og unge opp t.o.m 10. klasse: Gratis!
Vaksne fredag, konsert og dans: kr 200,-
Vaksne laurdag dagtid: kr 100,-
Vaksne laurdag kveld: kr 200,-
Gjennomgangsbillett for heile kappleiken: kr 400,-

Stryn kulturhus sel middag og kaffimat. Plateselskapet Aksent vil ha sal av CDar.