Naustdalen spml

Fylkeskappleiken i Naustdal 31. - 1. april

PÅMELDING

Påmeldingsprogrammet er no stengt. Ta kontakt med Oddleiv Hjellum på tlf.: 95217756 om du lurar på noko når det gjeld påmeldinga.

Velkommen til Naustdal og Fylkeskappleiken for Sogn og Fjordane.

Kappleiken finn stad på Naustdal skule i sentrum av Naustdal. Alle tevlingane og kveldsdansen går føre seg i Naustdalshallen som er ein del av skulen. Stemnekontoret, kafeteria og dei fleste øvingsromma er i den nybygde delen av skulen.

Deltakaravgift senior pr. person i solo og par: kr. 200.-;  Junior kr. 100.-

Deltakaravgift lag og grupper senior : kr. 100.- pr person. Junor kr. 50.- pr. person.

Lag og grupper kan melde seg på over E-post: odd-hjel@online.no
For at påmeldinga skal vere gyldig, må betalinga vere registrert før 25. mars.
 

Påmeldingsfrist er 20. mars. Etter 20. mars vert alle påmeldingsprisar auka med kr. 50.-
Spørsmål om påmelding kan rettast til Oddleiv Hjellum, 95217756.

Lagdans
I lagdans er kravet på tal dansepar senka til minimum tre par i juniorklassa og fire par i seniorklassa.
I lagdansklassa vert det også lov til å delta i to lag, men då med ulike dansar. (Ulike dansar vil seie dansar som er ulike i tradisjon og/eller taktart)

Samspel junior
Klassa omfattar ALLE variantar av samspel for junior (duoar, store, tradisjonelle lag, samspel med ulike instrument osb)
I klassa samspel junior er det lov til å stille med SAME instrument TO gonger
Alle som deltek i samspel junior inkludert leiar, må vere i C-klasse alder.

Klassane lagspel runddans og gruppespel rundddans på FK2014:

"Same utøvar får høve til å stille to gongar med det same komp-instrument i kvar av klassane."

Med helsing

Program Fylkeskappleiken 2017

Program for Fylkeskappleiken 31. mars til 1. april 2017 Naustdal (atterhald om endringar)
Fredag 31. mars. Kl. 19.00

· Pardans runddans, kvalifisering - hamborgar og reinlendar
· Lagdans runddans
· Open klasse
· Durspel/trekkspel bygdedans jr./sr.
· Gruppespel fele/hardingfele sr.
· Spel solo runddans jr./sr.
· Finale i dans etter runddansmusikk
· Gruppespel runddans sr. (til dansande publikum)

Dans for alle etter at tevlingane er ferdige.
Kl 2400 Premieutdeling

Slutt kl. 01.00

Laurdag 1. april
Kl. 11.00
· Hardingfele/fele kl. B og C
· Lagdans bygdedans jr./sr
· Vokal kl. A, B, C og D.
· Eldre folkemusikkinstrument jr./sr.
· Samspel junior.

Kl. 13.00 – 15.00 - Smørbukkappleiken
(mønstring/ konsert med dei yngste utøvarane, ikkje tevlingar)
Pause.
Kl. 15.30
· Hardingfele/ fele kl. A og D
· Lagspel bygdedans
· Pardans bygdedans hardingfele/fele kl. A, B, C og D.
· Halling klasse: A, B, C og D


Kl. 19:00
· Premieutdeling for C-klassingar/jr.
. Lagspel durspel/trekkspel senior til dans
· Lagspel runddans (med dans)

Kl. 23.00
· Premieutdeling

Slutt kl. 02.00

| Mer++