Påmeldingsskjema (stengt) finn du ved å trykke på lenkja under. Skal du melde på fleire deltakarar, må du fylle ut eit nytt skjema for kvar deltakar: 

https://forms.gle/G67aBdUkG29FeiT5A 

 

Vil du melde deg som frivillig på UngLåt 2023? Ta kontakt med nikolai@folkemusikklaget.no

 

Betalinga skjer via billettsystemet Tikkio her: https://tikkio.com/tickets/45896-unglat-2024

Pass på å velge riktig type deltakarpass, og så lag ein brukar på Tikkio. Påmeldinga er gyldig fyrst nå betalinga er gjennomført.

Kjøpte deltakarbillettar vert normalt ikkje refundert etter 21. mai. Ta likevel kontakt på epostadressa nikolai@folkemusikklaget.no dersom det skulle oppstå noko som forhindrar ein i å delta etter denne fristen.

 

Prisar:

kr. 1200,- pr. deltakar, inkl. overnatting på Sunnfjord Folkehøgskule inkl. måltider og inngang på opningskonserten på Førdefestivalen 4. juli dersom ein går med instruktørane.


kr. 1000,- pr. deltakar for sysken nr 2, 3, osv. inkl. overnatting på Sunnfjord Folkehøgskule inkl. måltider og inngang på opningskonserten på Førdefestivalen 4. juli dersom ein går med instrukørane.


kr. 800,- kursavgift utan overnatting, men inkl. alle måltider, og inngang på opningskonserten på Førdefestivalen 4. juli dersom ein går med instrukørane. Her gjeld ikkje syskenmoderasjon.

 

Er du medlem i eit ungdomslag i Sogn og Fjordane?
Sogn og Fjordane Ungdomslag har sett av midlar til at lokallaga kan søkja reise og deltakarstøtte til UngLåt!
Send søknad eller spørsmål til Ida@ungdomslag.no