Vi satsar på å få til eit heidundrande Mokurs i 2022! Fram til det prøvar vi å få til mindre lokale samlingar, slik som til dømes TØFT.