Kvart år samlast born, unge og vaksne til eit sommarkurs i folkemusikk og folkedans på Mo og Øyrane vidaregåande skule.

Les meir om Mokurset her: mokurset.no

Set av datoen og meld deg på så snart påmeldinga opnar!