Kvart år samlast born, unge og vaksne til eit sommarkurs i folkemusikk og folkedans på Mo og Øyrane vidaregåande skule.

Les meir om Mokurset her: http://www.folkemusikklaget.no/om-mokurset.160219.no.html

Set av datoen og meld deg på så snart påmeldinga opnar i april!