Vi oppdaterar fortløpande når instruktørar, timeplan og påmeldingsskjemaet er klart. Følg med!