Årets prismottaker begynte å spille hardingfele gjennom rekrutteringsprosjektet i Bergen Ungdomslag Ervingen: «Morgondagens spelemenn» i 2015. Etterhvert fikk Ida Mikkonen plass i kulturskolen med Elna Selle som lærer. De siste årene har hun hatt Johanne Mjøs som lærer, både i hardingfele og vanlig fele. Ida er også med i Bergen juniorspelemannslag og i mindre grupper for de ivrigste elevene. 

Ida har god kontroll på slåtter og arrangement til samspill, og er dermed en viktig ressurs i spelemannslaget. Til tross for sin unge alder, har hun allerede et godt og klart spill, og øver flittig. Høsten 2021 fikk hun plass i fordypningsprogrammet i Bergen Juniorspelemannslag. Ida er en ivrig deltaker på kurs og festivaler. Hun deltar også på kappleiker som soloutøver - og i gruppespill. Prisvinneren er del av en duo - og de stiller gjerne opp på ulike spilleoppdrag. I vår spilte de på folkemusikkfestival i Lithauen, og fikk mange gode tilbakemeldinger på det! Ida spiller også sammen med sin far, som er gitarist, og de stiller på ulike spilleoppdrag sammen.

”Formålet med minneprisen er å oppmuntre unge lovande utøvarar på hardingfele frå Vestlandet. Prisen er etablert til minne om Audhild Flaktveit Moxnes som var aktiv utøvar på hardingfele. Audhild omkom i ei trafikkulukke i Bergen 19. mars 2004, berre 17 år gamal.”


 

Prisen er støttet av Sparebanken Vest med flere og har vært delt ut årlig siden 2007.

Inga Hilde Breivik har laget diplomet som hører til minneprisen.


 

Styret for minneprisen:

Arne Anderdal, Solgunn Margaret Flaktveit, Sigrid Moldestad og Eva Marie Toppe.

_____________________________________________________________________

For mer informasjon eller spørsmål:

Nettsted: http://www.bergen.ungdomslag.no/minnepris/

 

Snakke med noen i styret for minneprisen, om tildelingen:

Eva Marie Toppe tlf. 97769649, Solgunn M.Flaktveit tlf. 99151125