Hovudnemnda for Vestlandskappleiken 2017
Kontaktperson:         Arngunn Timenes Bell
                                   tlf. 975 15 156 / arngunn(a)bellberge.no
 
Leiar:                          Egil Furenes
Tevling/program:      Åslaug Timenes Bell
Økonomi:                   Dagfrid Vallestad Brevik
Info/PR:                     Kirsti Timenes Bell
Teknisk:                     Jan A Haugen
Innkvartering:           Helga Furevikstrand
Mat:                            Ingvild Kjøsnes
Premiering m.m.:      Oddvar Vassliås