Timeplan UngLåt 2024  
tysdag 2. juli Kvar?
   
15:00-15:30: Innkvartering Ved resepsjonen
15:30-15:45: Velkommen Ny-stova
15:45-16:30: Bli-kjent Gymssalen
16:45-17:30: Speleøkt Alle rom (følg instruktørane)
17:30-18:30: Pizza Matsalen
18:30-19:15: Speleøkt Alle rom (følg instruktørane)
19:30-20:30: Dans, spel, leik og moro Ny-stova eller gymssalen
21:00-21:45: Kveldsmat Matsalen
22:00: Stille på internatbygget Internatbygget
22:30: Leggetid dei yngste opp til 12 år Internatbygget
23:30: Leggetid dei eldste Internatbygget
   
onsdag 3. juli  
08:30: Vekking  
09:00-9:45: Frukost Matsalen
9:45-10:00: Morgonmøte Ny-stova
10:00-10:45: Speleøkt Alle rom (følg instruktørane)
11:00-11:45: Fellesaktivitet Gymssalen
12:00-12:45: Speleøkt Alle rom (følg instruktørane)
13:00-14.00: Lunsj Matsalen
14:00-14:45: Speleøkt Alle rom (følg instruktørane)
15:00-15:45: Speleøkt Alle rom (følg instruktørane)
16:00-16:45: Fellesaktivitet Gymssalen
17:00-18:00: Middag Matsalen
18:00-18:30: Fritid/eigenøving  
18:30-19:15: Valfag 1 Alle rom (følg instruktørane)
19:30-20:15: Valfag 2 Alle rom (følg instruktørane)
20:30-21:00: Fritid  
21:00-21:45: Kveldsmat Matsalen
22:00: Stille på internatbygget Internatbygget
22:30: Leggetid dei yngste opp til 12 år Internatbygget
23:30: Leggetid dei eldste Internatbygget
   
torsdag 4. juli  
08:30: Vekking  
09:00-9:45: Frukost Matsalen
9:45-10:00: Morgonmøte Ny-stova
10:00-10:15: Pakking/utsjekking Alle rom (følg instruktørane)
10:15-11:00: Speleøkt Alle rom (følg instruktørane)
11:15-12:00: Fellesøkt Gymssalen
12:15-13:00: Speleøkt Alle rom (følg instruktørane)
13:00-14:00: Lunsj og klargjering til konsert Matsalen
14:00-14:45: UngLåtkonserten Gymssalen
15:00: Slutt på kursa i UngLåt og dei som vil reiser heim  
17:00-18:00: Middag for dei som er att etter konserten Matsalen
19:00-19:30: Vi går bort til førdehuset frå Sunnfjord FHS Ny-stova
19:30-20:00: Møtast ved artistinngongen til Førdehuset
Artistinngongen i kjellaren på Førdehuset
20:00-21:30: Åpningskonsert i Førdehuset Førdehuset
21:30-22:30: Dans på Førdehuset Førdehuset
22:00: Stille på internatbygget Internatbygget
22:30: Leggetid dei yngste opp til 12 år Internatbygget
23:30: Leggetid dei eldste Internatbygget
   
fredag 5. juli  
9:00: Vekking  
9:30-10:15: Frukost Matsalen
10:15-11: Pakking og utsjekk for dei som er igjen

 

 

Dansekurset onsdag 3. juli (I gymssalen)
12:00-13:30: Dansekurs for dei yngste 9-12 år
14:15-15:45: Dansekurs for dei eldste 13-19 år