Årsmøte i folkemusikklaget skjer i år søndag 16. april kl. 11 på Førde barneskule etter Sogn og Fjordane-kappleiken.

Endeleg saksliste og vedlegg vert utsendt til medlemmer 26. mars. Frist for innmelding av saker til årsmøtet er 5 veker før møtedato, altså innan 12. mars.

Send saksframlegg til post@folkemusikklaget.no innan denne fristen.

Reglar for årsmøtet finn du her.

Førebels saksliste ser slik ut:
1. Namneopprop
2. Val av møteleiar
3. Val av skrivar
4. Val av to til å skrive under protokoll
5. Godkjenning av innkalling
6. Godkjenning av sakliste
7. Årsmelding 2022
8. Rekneskap 2022
9. Framlegg til nye vedtekter i Sogn og Fjordane
folkemusikklag
10. Samarbeidsavtale mellom Sogn og Fjordane FL og
Hordaland FL
11. Arbeidsprogram 2023-2025
12. Aktivitetsplan 2023
13. Medlemspengar 2024
14. Budsjett 2023
15. Val

Vel møtt!