KOMP_logo

Søknadsfrist 15. desember 2016

KOMP-midlar 2017

KOMP støtter kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs.

2016-12-09


sfj_logo

Sogn og Fjordane fylkeskommune:

HOVUDUTVAL FOR KULTUR

Det nye fylkestinget konstituerte seg onsdag 26. oktober, og på dette møtet vart også samansetjinga av dei ulike hovudutvala klar.
mote

Diverse datoar:

KAPPLEIK, KURS OG ÅRSMØTE 2012

Datoar for ei rekkje arrangement i 2012 er allereie på plass. Sjekk lista og noter deg datoane!
Frifond

Søknadsfrist 1. november

FRIFOND-MIDLAR 2011

Det nærmar seg søknadsfrist for Frifond. Søk Frifond Organisasjon eller Frifond Musikk.
introfolk

Søknadsfrist 13. oktober

INTRO-FOLK 2012

Vil du bli Årets unge folkemusikar 2012, og gå i fotspora til Majorstuen (2005), Benedicte Maurseth (2007) og Kim André Rysstad (2009)? Då bør du melde deg på konkurransen INTRO-folk!
skjermdump

Send info og bruk kalendar

OPPMODING

Vi veit at det kvar einaste veke skjer ein heil masse på folkemusikk- og dansefronten i fylket vårt. Dessverre veit vi ikkje alltid kva, og ofte får vi høyre om det i etterkant.

kulturskuleråd

Debattinnlegg frå Sogn og Fjordane Kulturskuleråd

KULTURSKULE FOR ALLE?

Regjeringa si målsetjing for kulturskuletilbodet er eit ”kulturskuletilbod av god kvalitet til ein rimeleg pris, for alle barn som ønskjer det”. Opplæringslova slær fast at ”alle kommunar skal, åleine eller i samarbeid med andre kommunar, ha eit kulturskuletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skuleverket og kulturlivet elles”.