Jostedal Spel- og Dansarlag: Sjur Hesjevoll, Hardingfelespel frå Jostedal (CD med arkivopptak)

Spelemannslaget Fjelljom: Markering av Rolf Myklebust 100-årsjubileum og CD med Rolf Myklebust, mfl. (arkivopptak).

Vidar Underseth: Mine første feleslåttar (læreverk på DVD)

Unni Løvlid: So ro liten tull (songbok med 63 barnesongar frå SFJ)