Sogn og Fjordane Folkemusikklag arbeider for folkemusikktradisjonane i Sogn og Fjordane, og har 20 medlemslag. Folkemusikklaget står bak ei rekkje tiltak og arrangement på regionalt nivå. Mellom dei viktigaste arrangementa er UngLåt, Smørbukk-kappleiken, samt ei rekkje folkemusikkrelaterte kurs og seminar. Kvart år arrangerer folkemusikklaget Sogn og Fjordane-kappleiken i samarbeid med ein lokal arrangør.

Vedtekter, Sogn og Fjordane Folkemusikklag

(Sist revidert på Årsmøte 2023)

 

Medlemskontingent 2023:

Born/ungdom: kr. 40,- (opp til 18 år)

Vaksne: kr. 100,- (over 18 år)

Lag: kr. 900,-

 

Instruks for styret i SFFL

Instruks for styreleiar i SFFL

Instruks for dagleg leiar i SFFL