Sogn og Fjordane Folkemusikklag arbeider for folkemusikktradisjonane i fylket, og har 20 medlemslag. Folkemusikklaget står bak ei rekkje tiltak og arrangement på regionalt nivå. Mellom dei viktigaste arrangementa er Mokurset, Smørbukk-kappleiken, samt ei rekkje folkemusikkrelaterte kurs og seminar. Kvart år arrangerer Folkemusikklaget Fylkeskappleiken i samarbeid med ein lokal arrangør.

Vedtekter, Sogn og Fjordane Folkemusikklag

 

Medlemskontingent 2018:

Born/ungdom: kr. 30,- (opp til 18 år)

Vaksne: kr. 80,- (over 18 år)

Lag: kr. 800,-