FFUK_Logo

Frist 1. september:

FOND FOR UTØVANDE KUNSTNARAR

Neste søknadsfrist for prosjektstøtte, fonogramstøtte og støtte til kortvarige reiser er 1. september.

NB! Frå og med juli skal alle søknader om prosjektstøtte til Fond for lyd og bilde sendast inn elektronisk. Alle søknadsskjema er derfor fjerna frå nettsidene inntil den elektroniske løysinga er på plass.
Les meir på http://kulturradet.no/fond-for-lyd-og-bilde

 

| Mer++