mote

Skei, 22. februar 2015:

Årsmøte i Sogn og Fjordane Folkemusikklag

Det vert årsmøte i Sogn og Fjordane folkemusikklag søndag 22. februar kl. 1500 på Skei hotell. Sidan møtet er midt på dagen, startar vi med ein middagsrett kl. 1400. Fristen for å melde inn saker de ønskjer fremja på årsmøtet er fem veker før møtet dvs. 18. januar. Sakliste vert sendt ut innan 1. februar. Alle lokallag har rett på to utsendingar med stemmerett. Alle medlemer har møte- og talerett.

 

Innkalling: Årsmøteinnkalling.pdf

| Mer++