torsdagsdansen

Levande musikk og instruksjon

Torsdagsdansen i Fjaler

På torsdagsdansen vert det dansa vals, swing, reinlender, polka, marsj, tango, samba, åttetur, reel, og meir, og, du treng ikkje kunne noko av dette frå før for å møte opp!

Kom gjerne åleine. Kom gjerne ein heil flokk! Dette er moro!

Ny i Fjaler eller omland? Velkommen her!
Rimeleg: Vaksne 50,- Barn, ungdom, elev, student 10,-
Du kan også komme for å sjå på, høyre på musikken, prate og ta med kaffipausen. (Kan du danse, synge, fortelje, sjonglere?? 5 min scena er di i pausen. Gratis på dansen.)
Samarbeid Ungdomslaga i Dale, Flekke, Straumsnes og UWC vidaregåande skule i Flekke.
 
Vi planlegg å delta på UKM februar 2018 "Ung Folkedans Young Folk Dancers", 28. april 2018 deltek alle på og Dansens Dag i Dale 12.00.
 
Formål med Torsdagsdansen:
Kultur og miljø | Møteplass | Folk frå Fjaler og andre | Tilflyttarar | Internasjonalt | UWCRN | Styrke sjølvtillit gjennom dans og kultur
Velkommen her!

PLAN HAUSTSEMESTER 2017:
August 2017
31. Dale UL
 
September 2017
7. UWC
14. Straumsnes UL Avlyst.
21. Flekke UL
28. Dale - Dalsfjorden spelemannslag.

 
Oktober 2017
5. UWC
12. Straumsnes.
19. Flekke
26. Dale

 
November 2017
2. UWC
9. Straumsnes
16. Flekke
23. UWC *
30. Dale *

 
Desember 2017
7. Straumsnes.
Stad - dette kan bli endra. Viss eit lokale er oppteke, så byter vi.
Sjå endringar her, eller på annonsering kvar veke på "Torsdagsdansen i Fjaler"

 
Januar 2018
4. Flekke.
11. Dale.
 
| Mer++