Laurdag 13. april:

Kl. 17:00 – 19:00 Lynkurs i pols med Anne Grete og Rolf Bjørgan
Ope for alle frå 9 år og oppover!
Gratis for ungdom under 18 år/ Kr. 100,- for vaksne
(det inkluderer også mat og dansekveld)

Kl. 19:00 – 20:00 Matpause for alle som har vore på polskurs


Kl. 20:00 – 24:00 Dansekveld!
Ope for alle frå 0-100 år!
Gratis for alle under 18 år/ Kr. 100,- for vaksne
Musikk: Indre Sunnfjord Spelemannslag, Sunnfjord juniorspelemannslag, Emil Horstad, Egil Furenes og kanskje fleire…


Søndag 14. april:


Kl. 11:00 – 16:00 Dansekurs for ungdom 9-18 år, med hovudvekt på halling
Instruktør: Rolf Bjørgan
Det blir pausar og mat undervegs


Kl. 12:00 – 13:30 Små-TØFT for born under 9 år (born under skulealder i følgje med vaksen)
Instruktørar: Elin Pehrson Grytting og Mari Andrea Ness


Påmelding til Mari A. Ness på tlf. 975 15 348 innan tysdag 9. april
(gjeld polskurs/ dansekurs/ små-TØFT, samt evt. allergiar) Gje også ein lyd om du treng overnatting!


Arrangør: Gaular spelemannslag