Bli med på TØFT-dansekurs for born/ungdom laurdag 12.nov

Gaular Spelemannslag arrangerer kurs i dans for aldersgruppa 9-18 år

Instruktørar Mari Andrea Ness og Elin Grytting

Ine Kjøsnes Råd og Gunhild Daleng Korsøen spelar til oss.

Tid og stad: kl 14.00 – 18.00 på Viksdalen Bedehus

Deltakarane får mat og drikke på kurset + fri inngang på marknadsfesten.

Kurset er finansiert gjennom TØFT-midlar frå Sogn og Fjordane Folkemusikklag.

Påmelding innan 9. nov til Mari Andrea Ness tlf 975 15 348

 

Små-TØFT

Førskuleborn og 1.-3.klassingar er velkomne til songstund med Elin Grytting

Tid og stad: Laurdag 12.nov kl 13.00 – 14.00 på Viksdalen Bedehus

Born under skulealder må vere i følgje med ein vaksen!

Påmelding innan 9.nov til Mari Andrea Ness tlf 975 15 348