TØFT 2022 tok form gjennom kurs i folkemusikk og dans for born og unge gjennom 4 arrangement hausten 2022. Det eine arrangementet var TØFT-samling og kurs i høve Viksdalsmarknaden arrangert av Gaular Spelemannslag 12. nov. Der fekk totalt 29 born kurs i dans og song. I høve arrangementet "Opplevingar med Breimsmusikken", arrangert av Breim spelemannslag, fekk 4 elevar ved Gloppen kulturskule kurs i folkemusikk, samt fekk vise seg fram på konsert helga 11.-13. november. Det vart òg arrangert TØFT-kurs i fele, trekkspel og folkdans samband i med Fjelljomfestivalen 1. oktober arrangert av Spelemannslaget Fjelljom, både. Her var 15 born og unge med på kursa.
 
Midlar til TØFT-prosjektet vart òg med å realisere prosjektet "Folkedans i Sunnfjordskulane", der to folkedansinstruktørar og ein musikar reiste rundt på 4 grunnskular i Sunnfjord over 6 veker og underviste i lokale i folkedanstradisjonar der. Prosjektet nådde ut til heile 116 born, og vart avslutta på Bornas Versdag i Førde 18. november med framsyning der!
 
Tusen takk til alle som var med å bidra til å gje born og unge i Sogn og Fjordane ei oppleving med folkemusikk og folkedans! Sogn og Fjordane folkemusikklag siktar på å halde fram med TØFT-satsinga òg i 2023!
 
Spesiell takk til Vestland fylkeskommune, Sparebanken Vest, Norsk senter for folkemusikk og folkedans, Frifond og KOMP for tilskota til prosjektet!