Laurdag 3. november inviterte Nordbygda Spel- og dansarlag og Vindfylla Spelemannslag til Polskurs i Kjølsdalen i Eid kommune, Sogn og Fjordane. På programmet stod kurs i rørospols for dansarar og spelemenn og -kvinner, samt eit rekruttkurs på fele for born. Kursdagen starta 10.00, og dei sprekaste (og dei var det mange av) gav seg ikkje før dei hadde gjennomført dans til spel av instruktørar og Vindfylla nær 23.30 på kvelden.

Det var om lag 50 påmeldte på dansekurs i Rørospols. Her lærte ein meir om, og øvde på, stega til denne populære folkedansen.

Det var Rolf Feragen og Bergitte Kjosvatn som hadde danseinstruksjon. Tron Steffen Westberg trakterte fela heile kurset. Han spelte den eine polsen etter den andre.

Tron og Rolf vaks opp saman på  Røros, medan Birgitte er innflyttar frå Troms, men dansar som ein innfødd frå Røros. Dei har halde mange kurs for danseglade og er ekspertar på dansen. “Vi gjer ein vri denne gongen”, sa dei, “og startar med slutten!” Det viste seg å vere  lurt, for mange i denne gruppa hadde dansa ein del pols før og fekk fokus på det som for mange var «bøygen».

Kursdeltakarane kjende på den suggerande og fengande rytmen. Øvde på både rettsnu og vrangsnu, strevde med å få med føtene og høyrde på musikken som instruktørane oppfordra dei til;

“Høyr på Tron!” “Følg takta! Det er Tron som er sjefen!” “Kom igjen!”, sa Rolf Feragen. Flinke instruktørar som fekk polsdansen til å framstå som leikande lett.

Samstundes som dei vaksne dansa og spelte var 6 rekruttar i alderen 6 til 10 år samla på eige rom med dei lokale instruktørane Heidi Beate Erviksæter Hals og Thomas Poul Reines Hals frå Vindfylla Spelemannslag. Her vart det og fokus på strøk og rytme, og på programmet stod nokre enkle slåtter i pols, reinlendar og vals, som dei kunne få til raskt i lag. Etter nokre timar med øving og leik vart slåttane framført for dei vaksne kursdeltakarane som responderte med særs inspirerande stor applaus!

På felekurset for vaksne var det 6 deltakarar, alle frå Nordfjord. Den utmerka instruktøren, Mari Eggen, gjekk gjennom 5 slåttar. Pols er ikkje kvardagskost for Nordfjordingar, så det vart terping på slått, rytme, klang og spelestil. Spelekurset vart avslutta med å spele til dans på polskurset, og på dansen om kvelden. For etter kursa var det dans med tonefylje frå både instruktørane, spelkurset og Vindfylla Spelemannslag. Og vi er sikker på at vi har alle med oss når vi seier at det var ei gild slankedag…

 

sarlag og Vindfylla Spelemannslag til

Polskurs i Kjølsdalen i Eid kommune, Sogn og Fjordane.

På programmet stod kurs i rø

rospols for dansarar og spelemenn og -kvinner, samt ei

t rekruttkurs på fele for born.

Kursdagen starta 10.00, og dei sprekaste (og dei var de

t mange av) gav seg ikkje før dei

hadde gjennomført dans til spel av instruktørar og Vind

fylla nær 23.30 på kvelden.

Det var om lag 50 påmeldte på dansekurs i Rørospols. H

er lærte ein meir om, og øvde på

,

stega til denne populære folkedansen.

Det var Rolf Feragen og Bergitte Kjosvatn som hadde

danseinstruksjon. Tron Steffen

Westberg trakterte fela heile kurset. Han spelte den

eine polsen etter den andre.

Tron og Rolf vaks opp saman på

Røros, medan Birgitte er innflyttar frå Troms, men dans

ar

som ein innfødd frå Røros. Dei har halde mange kurs fo

r danseglade og er ekspertar på

dansen.

Vi gjer ein vri denne gongen

, sa dei,

og startar med slutten!

Det viste seg å vere

lurt, for mange i denne gruppa hadde dansa ein del p

ols før og fekk fokus på det som for

mange var «bøygen».

Kursdeltakarane kjende på den suggerande og fengande r

ytmen. Øvde på både rettsnu og

vrangsnu, strevde med å få med føtene og høyrde på mu

sikken som instruktørane oppfordra

dei til;

Høyr på Tron!

Følg takta! Det er Tron som er sjefen!

Kom igjen!

, sa Rolf Feragen. Flinke

instruktørar som fekk polsdansen til å framstå som leikande

lett.

Samstundes som dei vaksne dansa og spelte var 6 rekrutt

ar i alderen 6 til 10 år samla på

eige rom med dei lokale instruktørane Heidi Beate Ervi

ksæter Hals og Thomas Poul Reines

Hals frå Vindfylla Spelemannslag. Her vart det og fokus

på strøk og rytme, og på

programmet stod nokre enkle slåtter i pols, reinlendar

og vals, som dei kunne få til raskt i

lag. Etter nokre timar med øving og leik vart slåttane

framført for dei vaksne kursdeltakarane

som responderte med særs inspirerande stor applaus!

På felekurset for vaksne var det 6 deltakarar, alle f

rå Nordfjord. Den utmerka instruktøren,

Mari Eggen, gjekk gjennom 5 slåttar. Pols er ikkje kvarda

gskost for Nordfjordingar, så det

vart terping på slått, rytme, klang og spelestil. Spele

kurset vart avslutta med å spele til dans

på polskurset, og på dansen om kvelden. For etter kursa v

ar det dans med tonefylje frå bå

de

instruktørane, spelkurset og Vindfylla Spelemannslag. O

g vi er sikker på at vi har alle med

oss når vi seier at det var ei gild slankedag

..

Laurdag 3. november inviterte Nordbygda Spel- og dan

sarlag og Vindfylla Spelemannslag til

Polskurs i Kjølsdalen i Eid kommune, Sogn og Fjordane.

På programmet stod kurs i rø

rospols for dansarar og spelemenn og -kvinner, samt ei

t rekruttkurs på fele for born.

Kursdagen starta 10.00, og dei sprekaste (og dei var de

t mange av) gav seg ikkje før dei

hadde gjennomført dans til spel av instruktørar og Vind

fylla nær 23.30 på kvelden.

Det var om lag 50 påmeldte på dansekurs i Rørospols. H

er lærte ein meir om, og øvde på

,

stega til denne populære folkedansen.

Det var Rolf Feragen og Bergitte Kjosvatn som hadde

danseinstruksjon. Tron Steffen

Westberg trakterte fela heile kurset. Han spelte den

eine polsen etter den andre.

Tron og Rolf vaks opp saman på

Røros, medan Birgitte er innflyttar frå Troms, men dans

ar

som ein innfødd frå Røros. Dei har halde mange kurs fo

r danseglade og er ekspertar på

dansen.

Vi gjer ein vri denne gongen

, sa dei,

og startar med slutten!

Det viste seg å vere

lurt, for mange i denne gruppa hadde dansa ein del p

ols før og fekk fokus på det som for

mange var «bøygen».

Kursdeltakarane kjende på den suggerande og fengande r

ytmen. Øvde på både rettsnu og

vrangsnu, strevde med å få med føtene og høyrde på mu

sikken som instruktørane oppfordra

dei til;

Høyr på Tron!

Følg takta! Det er Tron som er sjefen!

Kom igjen!

, sa Rolf Feragen. Flinke

instruktørar som fekk polsdansen til å framstå som leikande

lett.

Samstundes som dei vaksne dansa og spelte var 6 rekrutt

ar i alderen 6 til 10 år samla på

eige rom med dei lokale instruktørane Heidi Beate Ervi

ksæter Hals og Thomas Poul Reines

Hals frå Vindfylla Spelemannslag. Her vart det og fokus

på strøk og rytme, og på

programmet stod nokre enkle slåtter i pols, reinlendar

og vals, som dei kunne få til raskt i

lag. Etter nokre timar med øving og leik vart slåttane

framført for dei vaksne kursdeltakarane

som responderte med særs inspirerande stor applaus!

På felekurset for vaksne var det 6 deltakarar, alle f

rå Nordfjord. Den utmerka instruktøren,

Mari Eggen, gjekk gjennom 5 slåttar. Pols er ikkje kvarda

gskost for Nordfjordingar, så det

vart terping på slått, rytme, klang og spelestil. Spele

kurset vart avslutta med å spele til dans

på polskurset, og på dansen om kvelden. For etter kursa v

ar det dans med tonefylje frå bå

de

instruktørane, spelkurset og Vindfylla Spelemannslag. O

g vi er sikker på at vi har alle med

oss når vi seier at det var ei gild slankedag

..