Midlane kjem frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, og fondet blir administrert av Brak. Fondet støttar plateprosjekt, demoinnspeling, turnear og konsertar. Trykk her for meir informasjon om vilkår, fristar, m.m.