Som den einaste i landet, startar Setesdal folkehøgskule opp ei line for ungdom som likar å driva med song, dans og spel. 

På folkemusikklina vil du få:

✔ Eit år med spel, dans og kveding og moro
✔ Samspel, kvedarkor, praktisk retta musikkteori,
tradisjonskunnskap med meir
✔ Undervising i sjølvvalt hovudinstrument,
tilpassa ditt nivå
✔ Møte med fleire tradisjonsområde
i tillegg til Setesdal og Agder
✔ Me held konsertar, reiser på kappleikar og turar
✔ Du får utvikle deg i ditt eige tempo
✔ Opplevingar, lærdom og erfaringar

Her kan du lesa meir og finna søknadsskjema: https://setesdalfhs.no/folkemusikk/

Har du spørsmål, kontakt lineutviklar Stina Brandin på stina.brandin@setesdal.fhs.no eller telefon 40490907.