Vårens rekrutteringseminar skulle i utgangspunktet bli arrangert i samband med Bygda Dansar si jubileumshelg 13. – 15. mai i Oslo. Grunna tett program gjennom heile helga valde FolkOrg å flytte seminaret til 24.mai, samt halde det digitalt for å nå så mange som mogleg. Seminaret er meint som ein møteplass for alle som driv med rekrutteringsarbeid innan folkemusikk og folkedans.

 Meir informasjon og påmeldingsskjema finn du her: https://folkorg.no/rekrutteringsseminar/