Søknadsfristen for KOMP 2016 er 15.desember 2015. Søk her: Online søkeskjema
 
KOMP kan i visse tilfeller også støtte utvikling av nytt materiell, hvis dette kan bidra til generell kompetanseheving i sjangermiljøene.
 
Alle mer eller mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer og aktører kan søke, f eks organisasjoner, bandsammenslutninger/storband/lag, arrangører/klubber, frittstående grupper, kulturskoler og andre offentlige aktører.
 
Det kreves en reell egenandel på 50 % fra kommunale tiltak og andre offentlige søkere.
 
Opplæringsprosjekter som når mange aktive prioriteres. KOMP støtter ikke mindre enkeltband enn storband. KOMP støtter heller ikke drift, aktiviteter med kommersielt formål, teater/revyprosjekter, komposisjoner/arrangementer, skoleinterne prosjekter eller produksjoner (konserter, turneer, CD-utgivelser). Dansetiltak støttes kun når dansen er en integrert del av musikkaktiviteten.
 
KOMP administreres av Norsk musikkråd.
 
Du kan også ringe Norsk musikkråd på tlf 2200 5600, eller til de respektive sjangerorganisasjonene.
Tildelinga vil være klar i slutten av januar 2016.