Arne og Asbjørg 560x300

Fylkeskulturprisen 2017

Kandidatar til fylkeskulturprisen

Arne M. Sølvberg/Asbjørg Hustveit Sølvberg og Erlend Apneseth er to av dei 15 foreslåtte kandidatane til fylkeskulturprisen 2017

Det var kome inn 15 forslag til årets fylkeskulturpris, då fristen for å føreslå kandidatar gjekk ut 1. november.

Også i fjor kom det inn 15 forslag. Årets kandidatar representerer mange kulturområde og syner stor breidde i kulturarbeidet i fylket. Hovudutval for næring og kultur gjer vedtak om kven som skal få prisen 21. november.

Desse er føreslått til fylkeskulturprisen 2017
 • Teaterfestivalen i Fjaler/Torkil Sandsund/ Miriam Prestøy Lie
 • Eirik Molnes Husabø
 • Terje Rognsø
 • Førde volleyballklubb
 • Finn Loftesnes/Oddleiv Apneseth
 • Geirr Vetti
 • Helge Sunde
 • Erlend Apneseth
 • Jan Ketil Smørdal
 • Reodor TV/Frode Steen/Daniel Dvergsdal
 • Per Øyvind Sørbø
 • Otto Søvik
 • Ketil Thorbjørnsen
 • Kristin Sønnerheim
 • Arne M. Sølvberg/Asbjørg Hustveit Sølvberg
| Mer++