Knut Skoghei, lagets musikalske leiar, har komponert godt og vel 10 slåttar som dei vanligvis spelar i lag med andre slåttar. Denne kvelden vil dei spele Skoghei-slåttane som konsert.


Knut fyller 70 år no, og då ynskjer laget å hylle han. Andras Ramstad vil intervjue jubilanten, og få høre litt om slåttane. Andre kan og få ordet...


Det vert dekka småbord i Vonheim, og det vert spart litt plass til dansegolv for dei som vil røre litt på seg. det verte enkel servering, og høve til dans for alle til slutt.
 

Billett ved inngang. 200 kr . Vipps eller kontant.

Tid: kl. 20
 

Velkomne til ein triveleg kveld.