spørsmål

Føreslå kandidatar!

FOLKEMUSIKKPRISEN 2012

Sogn og Fjordane Folkemusikklag ønskjer vi framlegg til kandidatar for Folkemusikkprisen 2012.

Vi har alt fått mange gode framlegg, men tek gjerne i mot fleire!

Folkemusikkprisen delast ut annan kvart år, og skal gå til enkeltpersonar, lag eller institusjonar som har gjort særleg mykje for folkemusikken i fylket vårt. Prisen er ei heidersutmerking, og skal delast ut under Fylkeskappleiken 2012 i Stryn 14. april.

Styret ønskjer framlegg til kandidatar, og både enkeltpersonar og medlemslag er velkomne til å sende inn forslag.

Vi ber om at framlegg med grunngjeving sendast til post (@) folkemusikklaget.no snarast og innan 15. februar.

Tidlegare mottakarar av Folkemusikkprisen:

2010: Einar Eimhjellen

2008: Harald Hesjevoll

2006: Arne M. Sølvberg

2004: Ingrid Søyland

2002: Petter Eide

2000: Sigmund Eikås

1998: Oline Løvlid

1996: Maria og Lars Ryssdal

1994: Anna og Ragnvald Lunde / Martha Seljeseth Frøland

1992: Svein Skjerdal

1990: Peder Raad / Johanna og Nils Ormberg

1988: Gudveig og Ingolf Iversen / Sjur Hesjevoll

1986: Paul Berstad

| Mer++