Heimelaget er eit hardingfelelag for alle som ynskjer å vere med frå heile Sogn og Fjordane, særleg for dei som elles ikkje har eit lag som skal delta på Landsfestivalen. Det vart bestemt at laget skal ha to-tre øvingar i løpet av sommaren, før laget deltek på Landsfestivalen på Vestnes 31. juli – 4. august. Målet er å skape aktivitet og eit triveleg og inkluderande folkemusikkmiljø, deretter å vinne over austlendingane på tevlinga på Landsfestivalen. Øvingane vert halde 1. juni, 15. juni (dersom det er behov og økonomi til det) og 27. juli kl. 12-15 i Jølster samfunnshus på Skei, med Vidar Underseth som musikalsk leiar. Ynskjer du å vere med, så send ein epost til post@folkemusikklaget.no.