Dansarlaget i Sogn og Fjordane spel- og dansarlag har for få påmeldingar til å kunne stille på Landsfestivalen 2.-6. august, difor har vi beslutta å avlyse denne delen av tiltaket i alle fall i år.

Spelemannslaget held likevel fram med øvingar som planlagt 10. juni og 29. juli kl. 12-15.