unknown ©Eivind Kaasin

Fylkesarkivet, Leikanger, 5. desember

ARKIVSEMINAR

Musikkarkivet ved Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane inviterer til arkivseminar i samarbeid med Sogn og Fjordane Folkemusikklag.

Kurset vert halde av musikkarkivar og -formidlar Synnøve S. Bjørset på Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane i Leikanger, laurdag 5. desember 11:00-17:00.
 
Tema for dagen
- Kva er eit arkiv, og kva er arkiva sine oppgåver?
    Arkiva sin eigenart og ulike perspektiv på arkiv (brukar, arkivfagleg, musikkfagleg)
- Om musikkarkivet i Sogn og Fjordane
    Historikk og organisasjon. Kva har vi i musikkarkivet?
- Opphavsrett og etiske perspektiv
    Moglegheiter og avgrensingar for formidling og tilgjengeleggjering av arkivmateriale
- Arkivet i framtida
    Utfordringar og vegval
- Korleis bruke arkivet?
    Praktisk innføring i bruk av arkivet og søk i databasar.
- Korleis bidra til innsamlingsarbeid?
    Innføring i feltarbeid; opptaksteknikk, intervjuguide og -teknikk, registrering, m.m
 
 
Ta med eigen pc/mac og headset, eller meld frå ved påmelding om du har behov for å låne.
 
Kurset er gratis og ope for alle!
 
Påmelding til Sogn og Fjordane Folkemusikklag innan 26. november
| Mer++