Frist for innsending av tilbakemelding om danning av Sogn og Fjordane spel- og dansarlag

Hugs å sende din tilbakemelding om danning av Sogn og Fjordane spel- og dansarlag. Meir info i lenkja.

Tid: tirsdag 1. november 23:45
http://www.folkemusikklaget.no/eit-spel-og...