På årsmøtet hadde vi oppe vanlege årsmøtesaker. Vi valde også nytt styre. Slik ser det nye styret ut:
Knut David Hustveit (leiar)
Kirsten Friis
Jofrid Årdalsbakke Djupvik
Arne Fossøy
Jorunn Sollid
Marie Nicolaisen (1. vara)
Dagfrid Vallestad Brevik (2. vara)
Berner Midthjell (3. vara)