1 / 10 
 
Elin Grytting fekk Folkemusikkprisen for 2014 
Elin Grytting fekk Folkemusikkprisen for 2014