Fylkeskappleiken i Naustdal 31. - 1. april

HOVUDNEMNDA

Hovudnemnd

Leiar: Rigmor Bjørkedal

Tevlingsnemnd: Oddleiv Hjellum

Økonominemnd: Irene Kjøsnes Bu

Premienemnd: Per-Kristian Langlie

Teknisk nemnd: Kjell-Bjarte Vonen

Informasjons-,marnadsføring, innkvartering -og sponsornemnd: Signe Mehl

Matnemnd: Asbjørg Løken

| Mer++