I 2015 vann Naustedalen Spelemannslag prisen for "Årets folkemusikkarrangør. No er dei klare for å arrangere Fylkeskappleiken 2017 på Naustdal barne- og ungdomsskule. Under kan du sjå hovudnemnda for kappleiken. Meir informasjon om program og påmelding kjem snarast.
 
Leiar: Rigmor Bjørkedal
Tevlingsnemnd: Oddleiv Hjellum
Økonominemnd: Irene Kjøsnes Bu
Premienemnd: Per-Kristian Langlie
Teknisk nemnd: Kjell-Bjarte Vonen
Informasjons-,marnadsføring, innkvartering -og sponsornemnd: Signe Mehl
Matnemnd: Asbjørg Løken