Sogn og Fjordane Folkemusikklag ber inn til årsmøte søndag 31. mars kl. 12:00

Årsmøtet vert halde i Stryn kulturhus, i samband med Fylkeskappleiken. Alle medlemslag kan møte med to representantar med stemmerett. Alle medlemmer har møte- og talerett.

Påmelding innan 17. mars til ingrid (@) folkemusikklaget.no. Framlegg til saker må sendast inn før 24. februar.

Det vert enkel servering. Faktura vert sendt ut til lokallaga etter årsmøtet.

ÅRSMØTEPAPIR

Vel møtt!

Helsing styret i Sogn og Fjordane Folkemusikklag