Illustrasjonsbilete toradar, dans

Sogndal, 4. mars

Årsmøte 2018

Søndag 4. mars ber Sogn og Fjordane Folkemusikklag inn til årsmøte.
Årsmøtet vert halde på Sogndal Hotel, i samband med Fylkeskappleiken. Alle medlemslag kan møte med to representantar med stemmerett. Alle medlemmer har møte- og talerett.

Påmelding innan 18. februar til ingrid (@) folkemusikklaget.no. Har du saker du vil spele inn må dei sendast til Ingrid innan 28. januar.

ÅRSMØTEPAPIR
Vel møtt til årsmøtet!

Helsing styret i Sogn og Fjordane Folkemusikklag
| Mer++