mote

Kjølsdalen Montessoriskule, 13. mars 12:00

Årsmøte 2016 - Sogn og Fjordane Folkemusikklag

Sogn og Fjordane Folkemusikklag ber inn til årsmøte og håpar på god oppslutnad frå medlemslaga.

Her finn de innkalling til årsmøtet 2016: Årsmøte 2016 - innkalling
 
Her finn de saklista til årsmøtet 2016: SAKLISTE ÅRSMØTE 2016.pdf
 
Her finn de budsjett 2016/rekneskap 2015: Budsjett 2016, rekneskap 2015.pdf
 
 
Her finn de Arbeidsprogram 2015-2018 og aktivitetsplan 2016: Arb.prg. og aktivitetsplan2016.pdf
 

Påmelding må skje innan 26. februar.


Det vert servert middag, og pris på denne er på kr 250,- pr pers.
 
Alle medlemslag kan møte med 2 representantar med stemmerett. Alle medlemer har møte og talerett.
 
Vel møtt til Årsmøte 2016!
 
Helsing styret i Sogn og Fjordane Folkemusikklag
 
| Mer++