Kvedarseminaret 2023

FOREDRAG, SONG I GRUPPER, KVEDAR-
KVELD, JUBILEUMSMIDDAG OG -FEST
24.–26. mars 2023, Sogn Folkemuseum, Kaupanger

Årets kvedarseminar handlar om meistertjuven og forfatta- ren Gjest Baardsen (1791–1849). I tillegg feirer Norsk Kved- arforum 20 år med ein jubileumsmiddag og påfølgjande ju- bileumsfest!
Gjest Baardsen var kjent over heile landet som vanekriminell, men sidan også som diktar av særs mange skillingsviser og dikt. I seminaret vil du få større innsikt i historia og songane til Gjest Baardsen. Seminaret går føre seg på Sogn museum i Kaupanger. Bygda har eit levande kvedarmiljø i ulike aldrar der Kvedarfor- um si eiga Judith Vestreim er pådrivar og eldsjel. Du får lære vi- ser av Judith Vestreim, Hildur Øygarden og Jens Brekke og det blir foredrag med historikar og Gjest Baardesen-formidlar Yngve Nedrebø. Du får også med deg jubileumsmiddag og tilhøyrande konsert og kvedarkveld. Helga blir avslutta med guida tur til sta- der i området der Gjest Baardsen budde og uppheldt seg.

Kontaktperson: Judith Vestreim, tlf: 944 33 996

Påmelding/program: www.deltager.no/event/gjest22 Kursavgift: Ikkemedlem kr. 1.200 | Medlem kr. 800 | Student kr. 500 Jubileumsmiddag kr. 300,-
Reise frå Oslo tek ca 4,5 time i bil og det går båre buss
og fly.
Overnatting ordnar deltakarane sjølve. Vi foreslår
Vesterland Feriepark, Hytter,10 min gangveg til museet.
Tlf. 57627100, heimeside: http://vesterland.no eller
Kjørnes Camping, moderne og velhaldne hytter,10 min
med bil eller 40 min å gå i vakre omgivnader Tlf 975 44
156, www.kjornes.no. For rimeliga re overnatting kan du gå
saman med nokon og ligge fleire personar på ei hytte (søk
etter likesinna på Kvedarforum si Fjesbokgruppe!).

Arrangør: Norsk kvedarforum, Sogn Folkemuseum
: Sogn folkemuseum, Kaupanger
Tid: fredag 24. mars
http://www.folkemusikklaget.no/kvedarsemin...
https://www.facebook.com/events/1211471113...