Landsmøte i FolkOrg

Alle medlemmer i FolkOrg har talerett på Landsmøtet
og anledning til å sende inn saker til handsaming.
Meld inn saker til Landsmøtet
innan 15. januar 2023
Saker sendes til styret på e-post: post@folkorg.no

Arrangør: FolkOrg
: Gamle Logen, Oslo
Tid: fredag 21. april
https://folkorg.no/landsmote-i-folkorg-2023/