Bornas verdsdag

Kvart år i november er det Bornas verdsdag i Førde. Der er gratis mini-verkstadar i musikk, dans og song, i tillegg til gratis aktivitetar og den internasjonale kafeen Fargerike Førde. Bornas Verdsdag Førde inviterer også born og vaksne som ønskjer det, til å opptre på Verdsscena.

Arrangør: Førdefestivalen
: Førde
Tid: lrdag 19. november
https://www.fordefestivalen.no/bornas-verd...